Vad är personlighet och att välja sin egen

medvetenhet må bättre mål personlighet Apr 05, 2023

“Your personality is made up of how you think, act, and feel. 

It is your state of being. Therefore, your same thoughts, actions, and feelings will keep you enslaved to the same past personal reality. However, when you as a personality embrace new thoughts, actions, and feelings, you will inevitably create a new personal reality in your future. Most people try to create a new personal reality from the same personality and that doesn't work.”

-

Dr Joe Dispenza

 

Jag råkar tillhöra dom som håller med Dr Joe Dispenza. Din personlighet är inte fast, den flyter och förändras oavsett om du gör det aktivt eller inte. 

Titta bara på den du var för tio eller tjugo år sedan... många erfarenheter rikare, ny kunskap, nya tankar, nya relationer som format dig. Du har inte samma personlighet nu som då. 

Visst är det underhållande med personlighetstester, horoskop och quiz, men det finns ingen vetenskap bakom och varför låta någonting UTANFÖR dig diktera vem du är, när allt detta kommer INIFRÅN? Personligen ser jag ingen uppsida, förutom möjligen om man inte orkar ta ansvar själv och hellre finner sig i att sitta i "passagerarsätet" i sitt eget liv.

När du väljer vad du tänker och således kan styra dina känslor, så kommer du också agera annorlunda vilket kommer se annorlunda ut för dom runt omkring dig. 
När du har gjort dom nya tankarna till ditt normala, så kommer också det du visar för världen ha ändrats i grunden. Inte bara DU kommer att känna att din personlighet är annorlunda, omgivningen kommer att märka det också. 

Så frågan är... 

...varför inte välja själv helt och fullt? Varför inte med intention SKAPA den personligheten DU vill ha. En personlighet som överensstämmer med DINA värderingar, DINA övertygelser och DINA mål? En personlighet som du kan känna dig hemma i. 

 

Aprils nya kurs inne i medlemskapet handlar om just detta. Rent konkret, skapar vi den personlighet som vi själva vill identifiera oss med, en personlighet som vi själva valt. INGET är mer frigörande och stärkande. 

Vill du också veta hur du ändrar din personlighet och faktiskt rent konkret göra det?
Medlemskapet öppnar igen för inträde i slutet av april. Håll ögonen öppna!

Vill du skapa förändring?

Förvandla ditt inre liv och upplev skillnaden när du förstår din hjärna och vet hur du skall träna den.

Kom med in i Medlemskapet du också. 

Läs mer här