Terms

 

INTRODUKTION
Välkommen,

Vänligen läs följande uttalande noggrant och kom tillbaka med jämna mellanrum för att granska eventuella ändringar eller tillägg som kan inträffa då och då utan föregående meddelande.

Följande villkor ("Villkor") reglerar din användning av annawallner.se (nedan kallad "Webbplats"), som ägs av Aktiebolaget Plan Uppsala  ("Företag" "vi" "vårt"), ett i Sverige baserat företag.

Denna webbplats är utformad för att ge information om ämnet Life coachning, att ändra sina tankar och må bättre känslomässigt. Sådan information kan omfatta data, artiklar, tjänster, program, åsikter, bilder och fotografier, ljud- / videoinspelningar, programvara, illustrationer och lärdomar.

Denna webbplats är utformad för att ge dig en engagerande och informativ upplevelse via dess innehåll. Vi har åtagit oss att skydda dina rättigheter som användare av denna webbplats samt rättigheterna för detta företag.

Dessa villkor är avsedda att reglera din användning av denna webbplats, och din fortsatta användning av denna webbplats utgör ditt erkännande av att du har läst de villkor som anges här och att du gått med på dessa villkor.

Om du inte samtycker till att vara bunden av dessa villkor får du inte använda denna webbplats.

ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR

Innehållet är avsett för personer som är arton (18) år eller äldre.

Mycket av innehållet som visas på denna webbplats kan nås gratis. I utbyte mot denna gratis åtkomst accepterar du att du inte får sprida eller tillåta en tredje part att sprida, ändra eller kopiera någon del av innehållet för din personliga eller affärsmässiga användning eller för en annan persons personliga eller affärsmässiga användning.

MEDDELANDE OM COPYRIGHT, TRADEMARK, PATENT, TRADE SECRETS
Allt innehåll är immateriella rättigheter för företaget och / eller dess anslutna företag och licensgivare och är därför skyddade av upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemligheter och / eller andra immateriella rättigheter eller immateriella lagar. All användning, återskapande, borttagning, ändring, modifiering eller kopiering av innehållet är strängt förbjudet. Detta innebär att du inte får publicera eller distribuera någon del av innehållet, vare sig det är i skriftligt eller digitalt format, utan företagets tidigare uttryckliga medgivande. Distribution av något av innehållet till andra, oavsett om du har betalat för innehållet eller inte, är strängt förbjudet utan föregående samtycke. För att få ett sådant samtycke, kontakta företaget genom att hänvisa till avsnittet "Kontaktinformation" nedan.

Företaget förbehåller sig alla sina rättigheter i innehållet och på denna webbplats. Ingenting i dessa villkor ger dig rätt eller licens för att använda någon varumärke, designrätt eller upphovsrätt som ägs eller kontrolleras av företaget eller någon annan tredjepart förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor.

DIN PERSONLIGA INFORMATION
Om du väljer att lämna personlig information till webbplatsen, samtycker du till att den uppgetts som sann och korrekt. Det är förbjudet att använda ett annat namn än ditt eget lagliga namn.

INFORMATION SOM TILLFÖRES PÅ DENNA WEBBPLATS AV DIG
Informationen som du tillhandahåller oss ska användas i enlighet med webbplatsens integritetspolicy.

Du garanterar härmed att du är rättmätig ägare till all information som du skickar till företaget via denna webbplats, och du garanterar vidare att du har fullständig behörighet att lämna nämnda information. Vidare ger du härmed företaget en royaltyfri, evig, världsomspännande licens för att visa, ändra, anpassa, skapa derivatverk från och på annat sätt använda förslag, idéer och information som du tillhandahåller företaget via denna webbplats.

SÄKERHET AV WEBBPLATSEN
Du samtycker till att inte kränka eller försöka kränka säkerheten på denna webbplats. Det är förbjudet att komma åt alla data och system som tillhör företagets digitala nätverk, säkerhetsåtgärder, värdar och servrar. All obehörig användning eller åtkomst av dig kan komma att polisanmälas.

ÄNDRING AV VILLKOR 
Företaget har rätt att ändra, lägga till eller ta bort någon del av villkoren i detta avtal och när som helst och utan föregående meddelande. Du samtycker till att granska dessa villkor med jämna mellanrum och erkänner att genom att fortsätta använda denna webbplats, accepterar du ändringar eller ändringar av dessa villkor.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR
Dessa villkor ska anses innehålla alla andra meddelanden, policyer, ansvarsfriskrivningar och andra villkor på webbplatsen, inklusive vår integritetspolicy.

JURISDIKTION
Dessa villkor har gjorts i och ska tolkas och upprätthållas i enlighet med svensk lag.  Om någon bestämmelse anses vara olaglig eller inte verkställbar ska den inte påverka giltigheten och verkställbarheten för någon av de återstående bestämmelserna. Alla anledningar eller handlingar som du kan ha med avseende på webbplatsen måste inledas inom ett (1) år efter det att anspråket eller anledningen till talan uppstod eller ett sådant krav eller en anledning till handling ska uteslutas. Eventuella misslyckanden från företaget att verkställa eller utöva någon bestämmelse i detta avtal eller relaterade rättigheter ska inte utgöra ett avstående från dessa rättigheter eller bestämmelser. Varken beteende mellan parterna eller handelspraxis ska verka för att ändra någon bestämmelse i dessa villkor.

AVSLUTNING AV TILLGÄNGNING
I händelse av uppsägning av dessa villkor av någon anledning, samtycker du till att följande bestämmelser kommer att fortleva: bestämmelserna om begränsningarna för din användning av innehåll, alla licens (er) du kan ha gett företaget och alla andra bestämmelser för vilken överlevnad är rättvis eller lämplig. Företaget kan när som helst tilldela sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor utan att meddela dig.

KONTAKTINFORMATION
Om du har några frågor, problem relaterade till denna webbplats, vänligen kontakta [email protected].

Senast uppdaterad: mars 2024