Privacy Policy

Tack för att du besöker annawallner.se (nedan kallad "Webbplats"), som ägs av Aktiebolaget Plan Uppsala (nedan kallat "Företag", "vi", "oss", "vårt"), ett Svensk baserat företag.

Se företagets kontaktinformation längst ner i denna sekretessförklaring om du har några frågor.

Vi respekterar och värdesätter integriteten för alla som besöker vår webbplats och kommer bara att samla in och använda information på ett sätt som är förenligt med dina rättigheter och våra skyldigheter enligt lagen.

Denna sekretesspolicy gäller endast för din användning av denna webbplats. Det omfattar inte webbplatser som är länkade till från vår webbplats (oavsett om vi tillhandahåller dessa länkar eller om de delas av andra användare). Vi har ingen kontroll över hur dina uppgifter samlas in, lagras eller används av andra webbplatser och vi rekommenderar att du kontrollerar sekretesspolicyn för sådana webbplatser innan du tillhandahåller någon information till dem.

Vänligen läs detta uttalande noggrant eftersom det är avsett att hjälpa dig att förstå vilken typ av information vi samlar in, varför vi samlar in den och hur du kan hantera all personlig information vi kan samla in om dig.

Vi har gjort alla rimliga ansträngningar för att förklara villkoren i denna sekretesspolicy på ett lättförståeligt språk. Om du har några frågor, använd kontaktinformationen nedan.

Det är viktigt för oss att du fattar ett rimligt informerat beslut om att fortsätta läsa informationen på denna webbplats och om du i slutändan väljer att dela någon av dina personliga uppgifter med oss.

PERSONLIG INFORMATION
I denna sekretesspolicy betyder "personlig information" all information som kan identifiera dig som en individ genom information som är unik för dig. Denna typ av information hänvisas ofta till en "unik identifierare", som är en numerisk eller alfanumerisk sträng av tecken som kan användas för att identifiera en individ individuellt. Uppenbara unika identifierare är namn, adress och telefonnummer. Andra unika identifierare inkluderar din e-postadress, en webbplats-URL, faktureringsinformation, IP-adresser (Internet Protocol) eller annan information som rimligen kan kopplas till din identitet.

Unika identifierare kan användas för olika ändamål, inklusive att komma ihåg dina surfpreferenser, din köphistorik, rikta reklam specifikt till dig, samla information om din surfhistorik, samt bestämma om e-postmeddelanden som du skickat till dig har mottagits och / eller öppnats.

Vi använder också den information vi samlar in från din användning av våra befintliga program och tjänster för att hjälpa oss utveckla nya, och ibland för att skicka personliga annonser baserade på dina specifika intressen. Vi använder dock inte känslig information som ras, sexuell läggning, religion eller hälsa för att avgöra vilka annonser vi skickar till dig, och vi samlar inte in genetiska eller biometriska data (t.ex. fingeravtryck, näthinnemönster, röstvågor).

Unika identifierare lagras ibland i "kakor" (se nedan) för att hjälpa webbplatser att visa visst innehåll i din webbläsare.

Vi kan också samla in information från det innehåll du tillhandahåller oss genom våra produkter och tjänster. Observera att detta innehåll också kan inkludera personlig information som också skulle skyddas av vår integritetspolicy.

Varför vi samlar in och lagrar information från din dator
Som anges ovan kan data angående din hårdvara och programvara, inklusive din IP-adress, webbläsare, datum och tidpunkter för åtkomst, domännamn och webbplatser som hänvisade dig här, samlas in av webbplatsen för att förbättra informationens kvalitet och tillhandahållna tjänster; att förstå våra besökares preferenser; för att förbättra våra besökares totala upplevelse av denna webbplats; och att anpassa denna upplevelse där det skulle förbättra njutningen av webbplatsen.

Med de data vi samlar in från din datorhårdvara och mjukvara kan vi lära oss om antalet besökare på vår webbplats och vilka typer av teknik besökare använder på vår webbplats. Vi spårar dock inte eller registrerar information om individer och deras besök (såvida de inte är villiga att delta i ett av våra program) och vi delar inte denna information med någon utanför företaget såvida det inte är nödvändigt för brottsbekämpning (se "undantag för avslöjande" Nedan). Med andra ord, medan vi kanske spårar vad din dator gör, spårar vi inte de olika individerna som kanske använder en viss dator om de inte har identifierat sig som en deltagare i ett av våra program.

INTERAGERA MED DIG
Informationen vi samlar in från dig, specifikt din e-postadress, används för att interagera direkt med dig, men det är ett privilegium som vi inte tar för givet. Även om vi kan använda dina data för marknadsföringsändamål, som kan inkludera att du kontaktar dig via e-post med information, nyheter och erbjudanden om våra produkter och tjänster då och då, kommer vi inte att skicka dig oönskat marknadsföringsmaterial eller skräppost och lovar att ta allt rimligt steg för att säkerställa att dina integritetsrättigheter skyddas.

Om du redan är en klient använder vi din information för att kommunicera direkt med dig som en metod för att tillhandahålla information om hur vi använder våra program.

Du har alltid möjlighet att avsluta prenumerationen på alla e-postmeddelanden genom att klicka på länken "avsluta prenumerationen" längst ner i alla e-postmeddelanden vi skickar. 

BEHANDLING AV DIN PERSONLIGA DATA
Dina personuppgifter behandlas av oss endast om vi har en laglig grund för att göra det. ”Bearbetning” inkluderar i allmänhet åtgärder som kan utföras i samband med data som insamling, användning, lagring. Lagliga grunder för behandling av uppgifter inkluderar samtycke, avtalsenlig nödvändighet och våra ”berättigade intressen” eller andras legitima intresse, såsom beskrivs nedan.

Kontraktsmässig nödvändighet: Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter som en fråga om "avtalsenlig nödvändighet", vilket innebär att vi måste bearbeta uppgifterna för att utföra enligt våra användarvillkor. När vi bearbetar data på grund av kontraktsmässig nödvändighet, kommer underlåtenhet att tillhandahålla sådana personuppgifter resultera i din oförmåga att använda några eller alla delar av tjänsterna som kräver sådan information.

För-och efternamn
E-postadress
Lösenord
Tillgång till innehåll (t.ex. klasser, medlemskap eller kurser)
Legitimt intresse: Vi kan behandla följande kategorier av personuppgifter när vi tror att det främjar oss eller tredje parts legitima intresse.

För-och efternamn
E-postadress
Platsinformation
IP-adress
Din aktivitet på tjänsterna, inklusive klassanvändningsinformation och data för samhällsinteraktion
Exempel på dessa legitima intressen inkluderar:

Drift och förbättring av vår verksamhet, produkter och tjänster
Anpassning av webbinnehåll på tjänsten
Analysera användningen av tjänsterna
Marknadsföring av våra produkter och tjänster
Tillhandahållande av kundsupport
Skydd mot bedrägeri eller säkerhetshot
Uppfyllelse av lagliga skyldigheter
Slutförande av företagstransaktioner


Samtycke: I de flesta fall behandlar vi personuppgifter baserat på det samtycke som du uttryckligen ger oss vid den tidpunkt då vi samlar in sådana uppgifter. När vi behandlar personuppgifter baserat på ditt samtycke kommer de att uttryckligen anges till dig vid tidpunkten och tidpunkten för insamlingen.

Andra behandlingsgrunder: Ibland kan vi också behöva behandla personuppgifter för att uppfylla en juridisk skyldighet, om det är nödvändigt att skydda de vitala intressena för dig eller andra registrerade, eller om det är nödvändigt för en uppgift som utförs i allmänintresse.

Samlar personuppgifter med ditt samtycke
Personlig information som unikt identifierar dig samlas endast in med ditt uttryckliga tillstånd och endast i utbyte mot information, produkter eller tjänster, vare sig det är gratis eller betalt. Observera att om du väljer att inte tillhandahålla denna information, kommer du inte att kunna få information, produkter eller tjänster som vi erbjuder dig eftersom vi inte har möjlighet att leverera den till dig.

Vi behandlar bara dina personuppgifter om minst ett av följande gäller:

Du har gett samtycke till behandlingen av dina personuppgifter;
Bearbetning är nödvändig för utförandet av ett kontrakt som du är part i;
Bearbetning är nödvändig för att följa en juridisk skyldighet som vi är föremål för;
Bearbetning är nödvändig för att skydda de vitala intressena för dig eller för en annan fysisk person;
Bearbetning är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse. och / eller
Bearbetning är nödvändig för de legitima intressen som vi eller tredje man förfogar över, utom om sådana intressen åsidosätts av ens integritetsrättigheter eller där den registrerade är ett barn.


Du har alltid den ultimata kontrollen över informationen du får från oss. Observera att en del av din information kan delas med tredje parts betalningsprocessorer och kreditkortsföretag för att behandla betalningstransaktioner och leveransen av våra produkter och / eller tjänster till dig.

All information som vi rimligen kan tillhandahålla till andra betrodda företag för att behandla affärstransaktioner du väljer att ha med oss ​​är alltid i enlighet med våra instruktioner och följer villkoren i denna sekretesspolicy och den sekretess som vi lovar att upprätthålla för dina räkning. Vi kan till exempel använda en tredjepartsleverantör för kundsupport.

Vi kommer aldrig med avsikt att avslöja information om din personliga identitet till någon tredje part utan ditt samtycke. Om du väljer att ge oss sådan information, accepterar du att få information, produkter eller tjänster från denna webbplats.

Om du när som helst vill avvisa eller avsluta prenumerationen, kan du göra det genom att klicka på "avsluta prenumerationen" längst ner i det e-postmeddelande du får från oss.

Vi kommer alltid att be om ditt tillstånd innan vi använder någon av din personliga information för ett syfte som inte har täckts i denna sekretesspolicy.

Observera att när du klickar på och följer en länk på denna webbplats som tar dig till en annan webbplats, är dina interaktioner utanför denna webbplats inte längre skyddade av vår integritetspolicy.

OBS: Vi kan dela information som inte inkluderar en unik identifierare och inte rimligen skulle betraktas som "personuppgifter" eftersom den inte innehåller information som gör att någon kan identifiera dig som person. Till exempel kan annonsörer eller tjänster utanför använda icke-personlig information för att förbättra upplevelsen för en besökare på sina webbplatser.

NÄR DENNA PRIVACY POLICY INTE GÄLLER
Denna sekretesspolicy gäller inte tredje parter som kan marknadsföra våra tjänster eller för företag som kan länka till denna webbplats. Det gäller inte heller webbplatser som vi kan inkludera länkar till i vårt informationsmaterial och i våra tjänster.

POLITISKA ÄNDRINGAR / REVISIONER
Företaget förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy, utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande, genom att publicera uppdateringar på denna webbplats. Du uppmuntras att besöka denna sida med jämna mellanrum för att hålla dig informerad om eventuella förändringar. Integritetspolicyn som är publicerad när som helst via denna webbplats ska anses vara den integritetspolicy som då gäller.

Det åligger dig att göra rimliga ansträngningar att granska vår webbplats sekretesspolicy då och då för att bli medveten om eventuella förändringar, revideringar eller ändringar. Vi kommer dock inte att göra några väsentliga förändringar utan att ge dig rimligt och tillräckligt meddelande via e-post där det är möjligt. Om dina integritetsrättigheter påverkas på något sätt av ändringar i denna sekretesspolicy, kommer du att meddelas att du får samtycke till sådana ändringar. Vi anger också datum för de senaste uppdateringarna av dessa villkor.

Korrigera eller uppdatera din information
Du uppmanas att hjälpa oss att hålla dina personuppgifter uppdaterade genom att meddela oss om ändringar i din personliga information. Du kan kontakta oss för att korrigera eller uppdatera din personliga information.

HUR DU KONTAKTAR FÖRETAGET
Om du har några frågor eller oro beträffande webbplatsens integritetspolicy eller hur dina personuppgifter används av företaget, vänligen kontakta oss via e-post på: [email protected]