BONUS - Ställer du dig själv frågor som skapar förändring?

Säsong #1

Ställer du dig själv frågor som ger bra svar? Som för dig framåt? Som hjälper dig att skapa tydlighet? Frågor är ett av mina bästa verktyg när jag coachar både mig själv och andra. Låt mig dela lite tips och trix!