THE BLOG

#47 Blir du irriterad?

Jan 09, 2022
 

Att vara irriterad känns inte vidare bra. Inte gör det att vi agerar som vi vill alla gånger heller. Ofta blir vi reaktiva, överreagerar och önskar att vi handlat annorlunda när vi ser allt i backspegeln. Idag pratar jag enbart om irritation och hur du kan göra för att bli mindre reaktiv.

SUBSCRIBE FOR WEEKLY LIFE LESSONS

Lorem ipsum dolor sit amet, metus at rhoncus dapibus, habitasse vitae cubilia odio sed.

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.