THE BLOG

#36 Omöjligt är bara tillfälligt

Oct 17, 2021
 

Saker som förr var "omöjliga" är idag vardagsmat och helt normalt. Långa flygresor, solceller, smartphones... Allt det finns nu, trots att det tidigare verkade helt orimligt. Någon hade en idé, en tanke och nu finns det. I våra egna liv är det också mycket som känns omöjligt. Men bara tills vi faktiskt skapat det. Hur omöjlig är din vision? Nu kör vi!

SUBSCRIBE FOR WEEKLY LIFE LESSONS

Lorem ipsum dolor sit amet, metus at rhoncus dapibus, habitasse vitae cubilia odio sed.

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.